Cầu Đấu Chia Dây Điện 1 ra 4 điện 1 Pha Tiện Lợi 100A

65,000

Cầu Đấu Chia Dây Điện 1 ra 4 điện 1 Pha Tiện Lợi 100A
Là thiết bị sử dụng để chia nhỏ từ 1 dây to ra 4 dây nhỏ sử dụng cho điện 1 pha 2 dây gồm 2 cực nóng và lạnh, tiện lợi cho việc đấu nối, mối nối gọn gàng an toàn cách điện tuyệt đối.