Cầu đấu FC6 – Chia dây điện đôi 1 ra 6

72,000

Cầu Đấu FC6 – Chia Dây Điện Đôi 1 Ra 6

Cầu đấu FC6 là thiết bị sử dụng để chia nhỏ từ 1 dây to ra 6 dây nhỏ sử dụng cho dây đôi gồm 2 cực nóng và lạnh, tiện lợi cho việc đấu nối, mối nối gọn gàng an toàn cách điện tuyệt đối.

Dễ dàng lắp đặt trong tủ điện trên thanh din-rail, sử dụng trong dân dụng để chia nhỏ dây tổng cho các phòng phụ.