Cầu nối dây điện chữ T – cho dây từ 1-6mm2

25,000