Jack Nối Dây Điện Ghim Đồng Cao Cấp Cho Xe Máy CNS2.8

4,00012,000

Jack Nối Dây Điện Ghim Đồng Cao Cấp Cho Xe Máy CNS2.8

Jack nối dây điện ghim đồng giúp đấu nối hệ thống điện cho xe máy 1 cách nhanh chóng và an toàn.

1 bộ sản phẩm đầy đủ gồm: Jack Đực + Jack cái + Ghim đực + Ghim cái

Ghim đồng cho phép dẫn điện tốt và bền bỉ.