Remote Điều Khiển Cửa Cuốn Sao Chép Lệnh Nhỏ Gọn 315, 433Mhz

50,000

Remote Điều Khiển Cửa Cuốn Sao Chép Lệnh Nhỏ Gọn 315, 433Mhz

Remote Điều Khiển Cửa Cuốn Sao Chép Lệnh Nhỏ Gọn 315, 433Mhz giúp điều khiển cửa cuốn lên xuống.

Với thiết kế nhỏ gọn có thể gắn vào móc khóa.

Tần số hoạt động 315, 433Mhz sao chép nhanh chóng.

Mã: N/A Danh mục: