Vỉ 5 viên Pin cúc áo CR1632

65,000

Vỉ 5 viên pin cúc áo CR1632 được dùng cho nhiều sản phẩm như đồng hồ, điều khiển ô tô, máy tính, đồng hồ đo. Cảm biến áp suất lốp